2018m. sausio 8-12 dienomis Seinų lietuvių „Žiburio“ darželyje vyko išorinis auditas. Jo metu buvo tyrinėjama, kaip mokykla vykdo savo užduotis šiose srityse:

– „Ugdytiniai įgyja žinias ir gebėjimus pagal galiojančias bendrąsias mokymo programas”;

– „Ugdomos ir paisomos yra visuomeninės normos“;

Auditoriai informaciją rinko iš darželio vaikų, jų tėvų, mokyklos steigėjo atstovų, mokytojų ir direktoriaus. Stebėjo pasirinktas pamokas ir bendrą mokyklos veiklą.

Audito rezultatus ir išvadas galima rasti spaudžiant nuorodą:

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000241403171_public.pdf


 

W naszej szkole w dniach 8 – 12 stycznia 2018 r. odbyła się ewaluacja zewnętrzna problemowa prowadzona przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, którzy przez trzy dni przyglądali się naszej placówce. Efektem ich pracy jest raport opisujący różne aspekty funkcjonowania szkoły.

Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. W naszej szkole ewaluacją objęto następujące wymagania:

– Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;

– Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne;

Ewaluatorzy rozmawiali z wychowankami przedszkola, rodzicami, przedstawicielami organu prowadzącego, nauczycielami oraz dyrektorem. Obserwowali wybrane lekcje, przyglądali się funkcjonowaniu szkoły. Rodzice i nauczyciele, a także dyrektor szkoły wypełniali ankiety.

Z wynikami ewaluacji można zapoznać się otwierając poniższy link:

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000241403171_public.pdf