Vasario 16-oji šiemet pagal kalendorių buvo sekmadienį ir būtent tą dieną Lietuvos valstybės atkūrimą šventė Lietuvių namuose „Žiburio“ mokykla ir visi Seinijos gyventojai, kuriems brangi mūsų tėvynė. Šventės intencija 13 val. atnašautos Šv. Mišios Seinų bazilikoje ir paruoštas koncertas, kuriame pasirodė su savo išmoktais kūriniais visi mokykliniai ir prie Lietuvių namų veikiantys meno kolektyvai.

            Mišių metu kunigas Jaroslavas Kalinovskij pasakė gražų pamokslą, skatinantį meilę ir pasiaukojimą savo tėvynei : pristatė, kaip kilnių darbų tėvynei pavyzdį, buvusį Seinų kunigų seminarijos auklėtinį, vyskupą, politiką, Vasario 16-osios Akto signatarą Justiną Staugaitį. Susirinkusius į koncertą žiūrovus Nepriklausomybės šventės proga sveikino mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas, Lietuvių namų direktorė Onutė Nevulienė, Lietuvos Respublikos Konsulato Seinuose vadovė ambasadorė Izolda Bričkovskienė ir LLB pirmininkė Jolanta Malinauskaitė Vektorienė.

 Koncertą vedė, pristatydama atliekamus kūrinius ir primindama istorinius 1918-ųjų metų įvykius, Inga Vilkelienė. Koncerto metu girdėjome daug gražių patriotinių dainų, kurias atliko „Žiburio“ mažesniųjų ir vyresniųjų mokinių grupės, solistės Vaiva Vaicekauskaitė ir Simona Zubavičiūtė, moterų vokalinė grupė „Intro“, vadovaujama Juozo Pilecko ir taip pat jo vadovaujamas Lietuvių namų vokalinis vyrų ansamblis; dainavo vyresniųjų mišrus choras „Galadusys“ (vad. Laima Jakelevičienė), vyrų kvartetas (vad. Gediminas Nevulis) ir instrumentinis Vytauto Gavučio vadovaujamas kolektyvas „Šalcinis“. Žiūrovus linksmino ir akį džiugino mažiausių šokėjų, darželinukų ir pradinukų, grupė, kurie atliko keletą nuotaikingų liaudies žaidimų (vad. Inga Vilkelienė). Su tautiniais šokiais pasirodė  taip pat vyresnieji mokiniai ir suaugusiųjų šokėjų grupė „Seina“ (vad. Alina Dzimida). Apie pusantros valandos trukęs koncertas sužadino daug gražių ir pakilių jausmų.

[ngg src=“galleries“ ids=“45″ display=“basic_thumbnail“ thumbnail_crop=“0″]