Tomas

Rugsėjo 3 d. val.  Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos bendruomenė naujuosius mokslo metus pradėjo šv. Mišiomis Seinų bazilikoje. Jas atnašavo kun. Petras Gucevičius, kuris visiems vaikams linkėjo sėkmės moksle. Iš bažnyčios nuskubėjome į mokyklą. Čia sugiedojome Lenkijos ir Lietuvos himnus, vėliau direktorius Algirdas Vaicekauskas pasveikino susirinkusius, pristatė klasių auklėtojus ir dalykų mokytojus, pirmokėliams įteikė dovanėles – mokymosi priemones. Šventėje dalyvavo svečiai: konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankievič ir Jonas Juravičius, Lenkijos lietuvių bičiulis iš Miroslavo.

Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla pradėjo 14-uosius darbo metus.  Šiais metais čia mokysis 111 mokinių, iš jų 11 pirmokų.

Continue reading

Gegužės 16-21 dienomis Seinų ,,Žiburio“ mokyklos IV-VII klasių mokiniai, šokių būrelio dalyviai, išvyko į Ribnyką. Jie dalyvavo Tarptautiniame šokių festivalyje „Przygoda i przyjaciele“. Pirmąją renginio dieną „Žiburio“ moksleiviai pasirodė net tris kartus. Pradžioje jie šoko pagrindinėje Chvalovicų mokykloje jaunesniems ir vyresniems mokiniams bei juos lietuvių liaudies šokių. Po to „žiburiečiai“ pasirodė miesto prezidentui ir dalyvavo Ribnyko kultūros namų paruoštame koncerte, kur stebėjo ir kitų šalių pasirodymus. Continue reading

Gegužės 21 d. išvykome į ekskursiją – lankėme Bialoviežą. Su mumis važiavo mūsų draugai iš Punsko. Kai atvažiavome į miestą, pirmiausiai sustojome prie suvenyrų ir laukėme gido. Kai atėjo gidas, skubiai nuvykome į Nacionalinį parką. Ten nuėjome į gamtos muziejų. Apžiūrėję mūsų gamtos pavyzdžius užlipome į viršų ir matėme visą parko panoramą. Vėliau nuvykome pažiūrėti tikrų gyvūnų, matėme stumbrus ir kitus mūsų kraštuose gyvenančius ar seniau gyvenusius gyvūnus. Vėliau lankėme miniatiūrų muziejų, kur apžiūrėjome žymiausių mūsų regiono pastatų maketus. Tai buvo puiki išvyka.

Ketvirtokai Continue reading