Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla

Zespół Szkół z Litewskim Językiem Nauczania „Žiburys“ w Sejnach

 Wileńska 18b

16-500 Seinai

 tel. + 48 87 51 73 536

e-mail: mokykla@ziburys.pl