Uprzejmie informujemy, iż 17 czerwca 2020 r. Rada Miasta Sejny podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia  Programu polityki zdrowotnej dla Miasta Sejny p.n. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny” na lata 2020 – 2023.

     Celem głównym programu jest zmniejszenie zachorowań spowodowanych wirusem brodawczaka poprzez wdrożenie profilaktyki, polegającej na przeprowadzeniu edukacji zdrowotnej oraz szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV wśród dziewcząt  i chłopców  w wieku 12 lat, a w roku 2020: 12 latków i  13 – latków (urodzonych w latach 2007 – 2008), zameldowanych na terenie Miasta Sejny.

Continue reading

Procedura zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej.

  1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
  2. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w ostatnim tygodniu nauki. Każdy uczeń/rodzic zostanie poinformowany, na którą godzinę ma przybyć do biblioteki, aby uniknąć grupowania się czytelników.
  3. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o  terminach zwrotów książek i podręczników.
  4. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email biblioteki j.maciukanis@ziburys.pl w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.
  5. Należy przypomnieć uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowanie pogiętych kartek, sklejenie rozdarć).
  6. Za książki zniszczone lub zagubione odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. Jednocześnie są oni zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
  7. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.
  8. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane książki muszą być oznaczone datą, w której zostały przyjęte, aby określić zalecany termin przechowywania zbiorów w kwarantannie, a następnie ich udostępniania.
  9. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych:
Continue reading

Wytyczne dotyczące przeprowadzania w 2020 r. egzaminu:

  • ósmoklasisty (E8)

Oznaczeniem [*] wyróżniono wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu w 2020 r.), o których powinni zostać poinformowani przed egzaminem (np. w postaci informacji na stronie internetowej szkoły, drogą mailową, w postaci komunikatu na tablicy informacyjnej w szkole / przed szkołą).

Oznaczeniem [!] wyróżniono informacje, które powinny być po raz kolejny przekazane zdającym po zajęciu miejsc w  sali egzaminacyjnej / w miejscu przeprowadzania egzaminu.

Continue reading

IV-VII kl. konsultacijų tvarkaraštis

Informuojame, kad nuo birželio 1d. IV-VII klasių mokiniai turės galimybę dalyvauti konsultacijose su dalykų mokytojais. Konsultacijos nėra privalomos, mokymas toliau vyksta nuotoliniu būdu. Norint dalyvauti konsultacijose būtina iš anksto asmeniškai susitarti su dalyko mokytoju.

Informuojame, kad Lenkijos Respublikos Švietimo ministro sprendimu vaikų mokymas ir ugdymas nuotoliniu būdu liko pratęstas iki š.m. gegužės 24d. Detalesnės informacijos galima ieškoti Švietimo ministro potvarkyje (prijungiamas).

Nustatyta taip pat egzaminų tvarkaraštis. Aštuntų klasių egzaminas bus pravestas birželio 16-18 dienomis. Abitūros egzaminai prasidės birželio 8d. (rašytinė dalis). Šiais metais nebus atsakomosios brandos egzamino dalies.

Raginame susipažinti su pridedamais dokumentais. Aktualios informacijos patalpinamos taip pat Švietimo ministerijos svetainėje www.gov.pl/edukacja

Continue reading