Monthly Archives: vasario 2018

2018m. sausio 8-12 dienomis Seinų lietuvių „Žiburio“ darželyje vyko išorinis auditas. Jo metu buvo tyrinėjama, kaip mokykla vykdo savo užduotis šiose srityse:

– „Ugdytiniai įgyja žinias ir gebėjimus pagal galiojančias bendrąsias mokymo programas”;

– „Ugdomos ir paisomos yra visuomeninės normos“; Continue reading