Šiemet mokslo metus pradedame rugsėjo 2 d. (pirmadienį) 9 val. šv. Mišiomis.
Oficialioji dalis Seinų lietuvių „Žiburio” mokyklos sporto salėje 10 val. Po to mokiniai susitiks su auklėtojais savo klasėse.
Kviečiame!