Informuojame, kad Lenkijos Respublikos Švietimo ministro sprendimu vaikų mokymas ir ugdymas nuotoliniu būdu liko pratęstas iki š.m. gegužės 24d. Detalesnės informacijos galima ieškoti Švietimo ministro potvarkyje (prijungiamas).

Nustatyta taip pat egzaminų tvarkaraštis. Aštuntų klasių egzaminas bus pravestas birželio 16-18 dienomis. Abitūros egzaminai prasidės birželio 8d. (rašytinė dalis). Šiais metais nebus atsakomosios brandos egzamino dalies.

Raginame susipažinti su pridedamais dokumentais. Aktualios informacijos patalpinamos taip pat Švietimo ministerijos svetainėje www.gov.pl/edukacja

Szanowni Państwo,

informujemy, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Dodatkowo pojawił się również harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku szkolnym nie odbędą się natomiast ustne egzaminy maturalne.

Proszę o zapoznanie się z komunikatami w tej sprawie. Zachęcamy również do śledzenia informacji publikowanych na stronie internetowej  www.gov.pl/edukacja.

https://dokumenty.men.gov.pl/Nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_-_COViD-19_art_30b_24_04.pdf

Uzasadnienie do nowelizacji rozporządzenia MEN – COViD-19 (art. 30b) 24.04

Harmonogram egzaminów – komunikat MEN