Uprzejmie informujemy, iż 17 czerwca 2020 r. Rada Miasta Sejny podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia  Programu polityki zdrowotnej dla Miasta Sejny p.n. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny” na lata 2020 – 2023.

     Celem głównym programu jest zmniejszenie zachorowań spowodowanych wirusem brodawczaka poprzez wdrożenie profilaktyki, polegającej na przeprowadzeniu edukacji zdrowotnej oraz szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV wśród dziewcząt  i chłopców  w wieku 12 lat, a w roku 2020: 12 latków i  13 – latków (urodzonych w latach 2007 – 2008), zameldowanych na terenie Miasta Sejny.

     Szczepień dokona realizator (podmiot medyczny) wyłoniony w drodze konkursu ofert ogłoszonego przez Miasto Sejny szczepionką dziewięciowalnetną skierowana przeciw typom HPV 6, 11, 16, 18,31,33, 45, 52, 58.

Udział w programie jest bezpłatny i dobrowolny.

Prosimy o śledzenie strony internetowej Urzędu Miasta Sejny: www.um.sejny.pl

Szczegółowych informacji udziela Barbara Miszkiel – koordynator programu,

tel. (87) 5162-073 w. 46

e-mail: barbara.miszkiel@um.sejny.pl