Šiemet „Žiburyje“, kaip ir kitose mokyklose, dėl koronaviruso Naujųjų mokslo metų pradžios iškilmės vyko visiškai kitaip negu kasmet. Šv. Mišios Seinų bažnyčioje, kuriomis visada šią šventę pradėdavome, šįkart vyko sekmadienį, rugpjūčio 30 d. 13 val. Kunigas Jaroslavas Kalinovskis Šv. Mišias atnašavo „Žiburio“ mokyklos intencija. Meldėmės už mokinius, kad jiems sektųsi moksle, už mokyklos vadovus ir mokytojus.

Rugsėjo pirmąją ateiti su tėveliais buvo rekomenduojama tik pirmokams ir darželinukams, kitus mokinius vežė mokykliniai autobusiukai, arba atvyko patys. Nebuvo, kaip įprasta bendrų iškilmių sporto salėje. Čia susirinko tik pirmokai (jų šiemet mokysis 11) su savo tėveliais, auklėtoja Irena Vaicekauskienė ir mokyklos direktorius. Auklėtoja pasistengė gražiai išdekoruoti patalpą, kad mokiniai pajustų jų mokslo pradžios iškilmingumą. Kiti mokiniai rinkosi į savo klases įeidami į mokyklą per skirtingas duris prieš tai, pagal taisykles, dezinfekavę rankas. Savo klasėse susitiko su auklėtojais, kurie supažindino mokinius su pamokų tvarkaraščiu, saugos priemonėmis ir aptarė kitus svarbius reikalus.

2020/2021 mokslo metais „Žiburio“ mokyklą lankys 111 mokinių. (jų tarpe 28 darželinukai).