Naujeji mokslo metai prasidėjo lietuviškomis pamaldomis bazilikoje, kurias atnašavo kunigas Jaroslavas. Vėliau visi susirinko mokyklos sporto salėje. Šventė prasidėjo Lenkijos ir Lietuvos valstybių himnais. Direktorius Algirdas Vaicekauskas visus pasveikino ir pristatė mokytojus bei auklėtojus. Žodį tarti buvo pakviestas LR konsulato vadovas Remigijus Motuzas, kuris pasveikino mokinius, tėvus ir mokytojus su Mokslo ir žinių diena bei įteikė pirmokams dovanas.