Spalio 14d. „Žiburio“ mokykloje lankėsi Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skurdžius su žurnalistais ir Lietuvos Konsulato Seinuose vadovu, ambasadoriumi Remigijum Motūzu. Mūsų mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas, Vyskupo A. Baranausko fondo pirmininkė Danutė Valukonytė ir lituanistė Irena Gasperavičiūte lydėjo svečius į Berzniko ir Seinų kapines, pagerbti 1920 m. žuvusių Lietuvos savanorių. Po to garbingi svečiai atvyko į mūsų mokyklą susitikti su pedagogais.