Mokykloje veikiantis dailės būrelis suteikia galimybę atsiskleisti jauniesiems talentams. Mokiniai mielai dalyvauja įvairiuose piešinių konkursuose. Gruodžio 3 d. Balstogės vaivadijos Žemes ūkio ir žuvininkystės departamento surengto piešinių konkurso ,,Ežerų ir žuvų kraštas – lyg pasakų vieta”, laureatų apdovanojime dalyvavo mūsų mokyklos 2 kl. moksleivė Natalija Lajytė.

Sveikiname ir linkime tolesnės kūrybinės sėkmės.

Dailės mokytoja. I. Čokailienė